« -

2c2aa-larawan-sa-masakop

Linggo, 15 de Enero de 2012

2c2aa-fotografia-para-portada


Komento sarado.

Pinagsisisihan, ang form ng komento ay sarado sa oras na ito.