Rreth Nesh

carga-contenedorMënyra më e mirë për të ndihmuar vendet më të varfra është për t'i mësuar ata të qëndroj për veten e tyre.

Altamiros është një shoqatë jofitimprurëse, laike dhe apolitike. Ajo u themelua në 2004.

Ajo është e shënuar në Regjistrin Kombëtar të Shoqatave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Grupi 1, Seksioni 1. Numri Kombëtar 172.213 (shikoni certifikatë).

Regjistruar në Registo OJQ Zhvillim, Ministero varur e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit dhe bashkangjitur të Agjencisë Spanjolle për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (AECID) (shikoni certifikatë).

Regjistruar në komunal OJQ-ve në San Sebastian de los Reyes (Madrid), me numrin e 43 (shikoni certifikatë).

Regjistruar në Shoqatave Komunale,Fondacionet dhe institucionet analoge qytetin e Alcobendas (Madrid), me numrin 507/172.213/37-ONG (shikoni certifikatë).

Regjistruar në SUNARP (shikoni certifikatë) dhe të tjerët.

Pra, në Altamiros të sigurojë qasje në stërvitje banorët e zonave të varfra të Amerikës Latine dhe Afrikës.