Projekt Sponzoring

acuerdo-empresarial-baja-resolucion-3

Knižnica: 1.200€

Mikropodniku: 2.400€

Centro Cultural: 16.000€

Veľmi nízke náklady v chudobnejších krajinách, aby projekty investičného sponzora s prekvapivo nízkou.

Kontakt s ong Altamiros pre viac informácií.

Sociálny marketing je jedným z najaktuálnejších nástrojov a ziskové podnikanie. , Nesporne najväčšou osobné uspokojenie.

Za mierny investícia bude vaša spoločnosť ťažiť z dobrej image spoločensky spáchaný spoločnosti; a reliéf investície do 35%