Sponsorizimi i projekteve

acuerdo-empresarial-baja-resolucion-3

Bibliotekë: 1.200€

Një Mikro: 2.400€

Një kulturore Centro: 16.000€

Kostoja shumë e ulët në vendet më të varfra të lejojë projektet investuese sponsor me befasi të ulët.

Kontakt me ONG Altamiros për më shumë informacion.

Marketingut social është një nga mjetet më aktuale dhe të biznesit fitimprurës. Dhe pa dyshim kënaqësinë më të madhe personale.

Për një investim modest kompania juaj do të përfitojnë nga imazhi i shkëlqyer i kompanisë kryer shoqërore; dhe lehtësimi i investimeve së deri tek 35%