Sponsring av projekt

acuerdo-empresarial-baja-resolucion-3

Ett bibliotek: 1.200€

En mikroföretag: 2.400€

Ett kulturcentrum: 16.000€

De mycket låga kostnader kan fattigare länder att sponsra projekt som förvånansvärt låga investeringar.

Kontakta med icke-statliga organisationer Altamiros för mer information.

Social marknadsföring är en av de mest aktuella verktygen och lönsamma affärer. Och definitivt den mest personlig tillfredsställelse.

För en blygsam investering ditt företag kommer att gynnas av den utmärkta bilden av en socialt engagerad företag; och befrielse från investeringar på upp till 35%