திட்டங்களை ஸ்பான்சர்ஷிப்

acuerdo-empresarial-baja-resolucion-3

நூலகம்: 1.200€

ஒரு சிறு தொழில் தொடக்கத்திற்காக: 2.400€

ஒரு கலாச்சார மையம்: 16.000€

ஏழை நாடுகளில் மிக குறைந்த செலவுகள் ஆச்சரியப்படும் வகையில் குறைந்த முதலீட்டு ஆதரவாளரை திட்டங்கள் அனுமதிக்கின்றன.

தொடர்பு மேலும் தகவலுக்கு ஆங் Altamiros கொண்டு.

சமூக சந்தைப்படுத்தல் மிகவும் தற்போதைய கருவிகள் மற்றும் லாபம் வணிக ஒன்றாகும். இல்லாமல் மிக பெரிய தனிப்பட்ட திருப்தி சந்தேகம்.

ஒரு சாதாரண முதலீடு உங்கள் நிறுவனத்தின் சமூக செய்த நிறுவனத்தின் சிறந்த படம் பயனடைவார்கள்; மற்றும் வரை முதலீட்டு நிவாரண 35%